Normy

Měření dle norem.

VDMA "Floors for use with VNA trucks"

 


Nejnovější a nejpokrokovější je směrnice VDMA Richtlinie "Floors for use with VNA trucks".

Měření odpovídající směrnici VDMA garantuje výsledky, které splňují nejpřísnější kritéria, jako např.:

Read more

DIN 15 185 Teil 1

DIN 15185

Normy DIN 15185 se speciálně zabývá kontrolou podlah ve vysokoregálovém skladu. Norma udává tolerance pro reálové systémy, vedení vysokozdvižných vozíků a tolerance pro rovinatost podlahy v uličkách.

Read more

DIN 18202 Zeile 3 & 4

 

V dubnu 1997 byla zveřejněna poslední verze  Normy DIN 18202.

Read more